Web & Fotografie

Webové stránky a fotografie pro Vás

Webové stránky obcí tvoří, díky svým určením i legislativními požadavky specifickou skupinou internetových prezentací. 

Dobré obecní stránky neslouží jen k poskytování informací občanům obce, ale i nejširší veřejnosti. Prezentují obec, zájmové organizace, ale přinášení také informace o zajímavostech v obci a jejím okolí, čímž přispívají k rozvoji cestovního ruchu a mohou tak přispět i k rozvoji podnikání v obci a ve neposlední řadě mohou přinést užitek i obecní pokladně.

Zvláštní částí obecních webů, je prezentace obecího úřadu. Ta přináší nejenom informace o jeho činnosti, ale umožňuje občanům přímou a rychlou komunikaci s úřadem. Její důležitou a nedílnou součástí je elektronická úřední deska a elektronická podatelna.

Dlouholeté zkušenosti s tvorbou obecních webů mi umožňují nabídnout nejširší možný okruh důležitých funkčích prvků, včetně již zmíněné elektronické úřední desky, elektronické podatelny, kalendáře akcí, fotogalerie atd. A vytvářet obecní stránky splňující všechny legislativní požadavky na ně kladené.

Výhodou modulárního redakčního systému je předeším možnost výběru z rozsáhlé nabídky doplňků, rozšiřujících užitnou hodnotu webu a především jeho cena.

Pro stránky obcí nabízím nejrůznější moduly:

  • Redakční systém (umožňující aktualizace informací i bez znalosti jazyka HTML)
  • Elektronická úřední deska *
  • Elektronická podatelna *
  • Kontaktní formuláře 
  • Základní infomace podle zákona 106/1999 Sb. *
  • Neveřejnou sekci, s chráněným přístupem (intranet), využitelnou např. pro publikování podkladů pro jednání zastupitelstva obce
  • Kalendář akcí (umožňující publikovat nejen akce pořádané obcí, ale i nejrůznějšími zájmovými organizacemi).
  • Fotogalerie (umožňující publikovat jednotlivé kategorie fotografií v samostatných sekcích (např. fotografie z kulturních, či sportovních akcí, fotografie z investičních akcí apod.).
  • Mapa obce (její součástí můž býr také mapa zajímavostí v okolí) umožňující vyhledání tras.
  • Newsleter - Rozesílání důležitých zpráv (např. upozornění na přerušení dodávek vody, el. proudu, plynu, pozvánky na jednání Zastupitelstva obce, apod.)

 

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies,
sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.