Web & Fotografie

Webové stránky a fotografie pro Vás

Webové stránky jsou dnes naprostou samozřejmostí nejenom pro obce, školy a firmy, ale i pro prezentaci a sdílení osobního obsahu, fotografií, ať již ve formě stránek statických, tak i dynamických, vytvářených za použití REDAKČNÍHO SYSTÉMU.

Při tvorbě vycházím z požadavků klienta, který má na výběr z nabídky dostupných doplňků. Podle požadavků klienta zpracuji a předložím ke schálení také návrh grafické úpravy, zajistím registraci domény i pronájem profesionálního webhostingu, vč. e-mailových schránek.

Statické weby

Každá statická stránka představuje jeden HTML dokument a její vzhled, chování či obsah, se nemění bez manuálního zásahu. Jakákoli změna statické stránky tedy představuje její ruční úpravu v editoru a následné přenesení na internetový server. 

Tvorba a úpravy statických stránek vyžadují alespoň základní znalosti jazyka HTML, a tak jsou aktualizace povětšinou zajišťovány prostřednictvím odborně zdatného správce (webmastera). 

Ve srovnání s dynamickým webem, jsou náklady na vytvoření i následný provoz statických stránek nižší, než u stránek dynamických.

Jejich výhodou je možnost jejich umístění na CD-ROM/DVD, bez ztráty funkčnosti. 

 

DYNAMICKÉ WEBY

Dynamické webové stránky používají scriptovací jazyky (především php a Java) a databáze, což umožňuje snadnou změnu jejich obsahu a využití mnoha funkcí, umožňující např. provoz diskusních fór, anket, chatu a dalších… 

Využití redakčních systémů potom umožňuje snadnou aktualizaci obsahu stránek i bez znalosti programování, jazyka html, či scriptů.   K tvorbě dynamických webů využívám modulární Redakční systém Joomla, poskytující množství nejrůznějších doplňků, díky nimž je možné využít web jak pro prezentaci firmy či obce, tak i pro soukromé (osobní) stránky.

Redakční systém umožňuje mimo jiné i přiřazení přístupových práv různým skupinám uživatelů, kteří tak mohou sami přidávat a aktualizovat příspěvky. Typickým příkladem využití mohou být obecní webové stránky, na které mohou svoje příspěvky přidávat jak pracovníci obecního (městského) úřadu nebo jeho odborů, stejně tak, jako zástupci zájmových organizací, sportovních klubů apod.  

 

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies,
sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.